Vardes kvalitets-modell

Gode opplevelser skapes over tid. Det er et økosystem av tilbakemeldinger, vurderinger, justeringer og forbedringer.

Her starter din reise mot høyere kvalitet og større lønnsomhet.

Som del av Varde Opplevelseskvalitet begynner du og din bedrift et utviklingsløp som ender med en poengrangering, der fem Varder er høyeste rangering.

Hvis dere ikke når helt opp første året, vil dere ha en prioritert liste over tiltak som vil øke kvaliteten. Slik øker sjansen for å oppnå høyere score for hver gang dere tilbakelegger en runde i opplevelsens økosystem.


Jeg ønsker å melde oss på

Slik fungerer Varde Opplevelseskvalitet – fra test til effekt

Vardemerket har en sterkere opplevelsesdimensjon enn tilsvarende europeiske kvalitetssystemer. Selv om elementer som service og kommunikasjon blir vurdert, er det selve opplevelsen som vektlegges tyngst.

En rådgiver i Varde Opplevelseskvalitet som går gjennom hele kundereisen for produktet som bedriften selv bestemmer. Rådgiveren besøker bedriften som «Mystery guest» og vurderer:

 1. Forespørsel og bestilling
 2. Møtepunkt/transport (hvis aktuelt)
 3. Opplevelsesrom
 4. Gjesteopplevelse – stab
 5. Gjesteopplevelse – utstyr/klær
 6. Gjesteopplevelse – dyr og miljø
 7. Historiefortelling – historier og temaelementer
 8. Dramaturgi
 9. Mat og drikke (hvis aktuelt)
 10. Kommunikasjon etter besøket
 11. Overnatting
 12. Sikkerhet

DETTE FÅR DERE I ETTERKANT

PRIS

VURDERING AV SIKKERHET

Det er viktig at gjestene som er involvert i aktiviteten forstår risiko, risikokategori, de forholdsregler de selv og en guide eller instruktør må ta, nødprosedyrer dersom noe går galt, samt hva som er deres eget ansvar. Dette sees i sammenheng med en omfattende veiledning til gjestene om bruk av sikkerhetsutstyr og sikre driftsprosedyrer.

Det er utviklet en sjekkliste som rådgiveren vil bruke som en del av den fullstendige vurderingen av sikkerheten for gjestene og de ansatte. Sjekklisten inneholder alt fra informasjon om risiko, informasjon om gjestens ansvar og arrangørens ansvar, utstyrskvalitet og veiledning om bruk, antall guider, kommunikasjonssystemer og rutiner for kontroll med gjestene – for å nevne noen.

EFFEKTEN AV Å BLI VARDEMERKET

Vardemerkingen har ett mål for øye; å øker lønnsomheten i din bedrift gjennom høyere kvalitet, større betalingsvilje og gjenkjøp. Det oppnår vi ved å:

HVORFOR VARDE

 1. Opplevelser er for kundene «reason to go» og nå hoved-driveren for vekst i reiselivsnæringen. Det er behov for systematisk kvalitetsutvikling i denne viktige delen av næringen, som for det meste består av små bedrifter uten sterke strukturer rundt seg. Skal vi lykke med «Hele Norge, hele året»-strategien er det en forutsetning at de aktørene som leverer opplevelsene styrkes.
 1. Norge er et høykostland og det er vesentlig at dette reflekteres i en nasjonal ordning som fokuserer på kvalitetsutvikling i bedriftene slik at gjester som legger igjen større beløp får levert opplevelser av høy- og jevn kvalitet («Value for Money»).
 1. Distributører etterspør hvilke kvalitetssystem norske leverandører jobber med og stiller krav til deltakelse i formaliserte kvalitetsordninger for å leverandørenes produkter og opplevelser til internasjonale forbrukere.

Slik får dere Vardemerket

Hvis den den sammenlagte vurdering av opplevelsen gir 3 poeng eller høyere, vil bedriften motta Vardemerket og kan benytte kvalitetsstempelet i egen markedsføring. Dere blir også markedsført gjennom Innovasjon Norge og tilstøtende kanaler. Reisende blir oppfordret til å velge Vardemerkede bedrifter som en garanti for kvalitetssikrete leveranser.


Jeg ønsker å melde oss på